Obec Snovídky

Obec SNOVÍDKY

 

Hlášení místního rozhlasu

MUDr. Gardavský oznamuje změnu ordinačních hodin, kdy ve dnech od 12.3. – 16.3.2018  neordinuje. Zastupuje jej MUDr. Fialová v ordinaci v Nesovicích:

  • pondělí  od 8.00 – 9.00 hodin
  • úterý od 12.30 – 13.30 hodin
  • středa a čtvrtek od 13.00 – 14.00 hodin
  • pátek v ordinaci v Kozlanech od 7.30 – 11.30 hodin.

Firma E-on bude provádět 19.3. odečty elektroměrů v případě nepřítomnosti zanechte stav elektroměrů na viditelném místě.

Oznamujeme občanům, že poplatky jsou letos ve stejné výši jako v roce 2017.

Poplatek za komunální odpad = 550 Kč/osobu; poplatek ze psů = 100 Kč za 1.psa, 150 Kč za 2.psa, 300 Kč za 3.psa a 500 Kč za každého dalšího psa, poplatek za kabelovou televizi = 1200 Kč/rok a platby za stočné = 75 Kč/občana a nebo 150Kč/rekr. objekt.

Platit lze do 31. 3. 2018 a to ihned převodem na účet obce č.: 19622731/0100, variabilní symbol: číslo popisné nebo do pokladny obce, kdy poplatky budou vybírány až od 1. 3. 2018.